Tieto- ja teknologiapolitiikka – 62 suositeltua toimenpidettä

31.3.2023 versio 2.0Tämä paperi esittelee tieto- ja teknologiapolitiikasta näkemyksiä, joista yhteistyöryhmä ja useat sidosryhmät ovat samaa mieltä. Tavoitteena on, että vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluissa tehdään tieto- ja teknologiapolitiikan linjauksia, joiden avulla vastaamme digitaalisen ajan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 62_suositusta_v2_2023_03_31Download

Kalibroitu digikompassi

Kalibroitu digikompassi on lausunto valtioneuvoston selontekoluonnokseen Suomen digitaalisesta kompassista. Olemme muokanneet lausuntopalvelussa olevan selontekoluonnoksen keskeisiä osioita heijastelemaan Tietopolitiikka.fi-ryhmän hallitusohjelmatavoitteiden tunnistamisen aikana syntyneitä näkemyksiä, sekä sisältöjä kahdeksan eri puolueiden kansanedustajan tammikuussa 2022 allekirjoittamasta digikompassilausunnosta. Kalibroitu digikompassi - Tietopolitiikka.fiDownload

Kansanedustajien näkemyksiä Suomen digikompassityöhön

Lausunto 7.1.2022 Oheiseen lausuntoon on koostettu eri eduskuntapuolueiden kansanedustajien allekirjoittamat näkemykset Suomen digikompassityön tueksi. Näkemykset on koostettu digikompassin neljän 'ilmansuunnan' mukaisesti (osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio ja julkisen hallinnon digitalisaatio). Lisäksi kansanedustajat korostavat pitkäjänteisyyttä ja jatkuvuutta tieto- ja teknologiapolitiikan politiikkalohkon kehittämiseen. Digikompassin tavoitteille yli hallituskautisen poliittisen jatkuvuuden mahdollistaa avoin sidosryhmätyöskentely, johon otetaan mukaan myös poliittiset … Jatka lukemista Kansanedustajien näkemyksiä Suomen digikompassityöhön

Ihmislähtöisen digitalisaation kehitys kunnissa

Tietopolitiikan linjaukset kuntastrategiaan ja muihin toimintaa ohjaaviin dokumentteihin Julkaisu opastaa ja luo etenemismalleja Suomen kuntakenttään ihmislähtöisen digitalisaation asteittaisesta ja hallitusta kehityksestä. Tavoitteena on yhteentoimiva Suomi, jossa yhteistyöllä niukat resurssit käytetään tehokkaasti kuntalaisten hyväksi. Dokumentin tavoite on tarjota kehitysajatuksia oman kunnan tieto- ja teknologiapoliittiseen kehittämiseen sekä poliitikoille että virkamiehille. https://www.youtube.com/embed/9U52ivT7caA Lue linjaukset kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä. … Jatka lukemista Ihmislähtöisen digitalisaation kehitys kunnissa

Lausunto digikompassista

Tietopolitiikan yhteistyöryhmän lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle 27.10.2021 Eduskuntapuolueiden tietopolitiikan yhteistyöryhmä (Tietopolitiikka.fi) antoi lausunnon tulevaisuusvaliokunnalle EU komission ”polku kohti digitaalista vuosikymmentä 2030”-aloitteesta ja siitä, miten näemme sen liittyvän uuden tieto- ja teknologiapolitiikan politiikkalohkon muodostamiseen. Lausuntomme pohjautuu kesäkuussa 2021 julkaistuun non-paperiin: Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko, sekä sitä tarkentavaan yhteistyöryhmän strategiatyöhön. Tieto- ja teknologiapolitiikka on tunnistettava Suomessa uutena, muita … Jatka lukemista Lausunto digikompassista

Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko

Tietopolitiikan yhteistyöryhmän näkemyksiä tietopolitiikan johtamisesta Toimiva tietopolitiikka edellyttää yhteistä kieltä ja sisältöjen jäsennystä sekä toteutusta tukevia rakenteita ja johtamista. Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa laajasti. Se muuttaa ihmisten käyttäytymistä, yritysten liiketoimintaa sekä markkinoiden dynamiikkaa. Sen vaikutukset ulottuvat hallinnon legitimiteetistä ja oikeudenmukaisuudesta työllisyyteen, palveluihin, julkisen sektorin kestävyyteen, ympäristöön, kilpailukykyyn, osaamiseen ja ihmisten perusoikeuksiin.Uudet politiikkalohkot ovat syntyneet hakemaan ratkaisuja … Jatka lukemista Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko

Kommentit teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen

8.5.2021 jätetyt kommentit teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen. Tietopolitiikan yhteistyöryhmä kiittää teknologianeuvottelukuntaa erinomaisesta työstä. Raporttiluonnoksessa on paljon kannatettavia toimenpiteitä ja kattavaa taustoitusta. Haluamme omalta osaltamme kiinnittää erityistä huomiota tavoitteessa 1 esitettyihin alakohtiin: Teknologiaministeri: tietopolitiikan yhteistyöryhmä ehdottaa, että raporttiluonnoksen jatkotyöstössä puhuttaisiin tieto- ja teknologiaministeristä, jotta tietopolitiikka ja teknologiapolitiikka nivoutuisivat poliittisessa keskustelussa yhteen, eivätkä päätyisi taistelemaan huomiosta toisiaan vastaan. Parlamentaarinen … Jatka lukemista Kommentit teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen