Lausunto digikompassista

Tietopolitiikan yhteistyöryhmän lausunto Tulevaisuusvaliokunnalle 27.10.2021

Eduskuntapuolueiden tietopolitiikan yhteistyöryhmä (Tietopolitiikka.fi) antoi lausunnon tulevaisuusvaliokunnalle EU komission ”polku kohti digitaalista vuosikymmentä 2030”-aloitteesta ja siitä, miten näemme sen liittyvän uuden tieto- ja teknologiapolitiikan politiikkalohkon muodostamiseen. Lausuntomme pohjautuu kesäkuussa 2021 julkaistuun non-paperiin: Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko, sekä sitä tarkentavaan yhteistyöryhmän strategiatyöhön.

Tieto- ja teknologiapolitiikka on tunnistettava Suomessa uutena, muita aloja tukevana ja mahdollisuuksia lisäävänä politiikkalohkona. Uusi politiikkalohko edellyttää yhteistä kieltä ja sisältöjen jäsennystä sekä toteutusta tukevia rakenteita ja johtamista. Konkreettisen tekemisen tulee olla kiinni kansainvälisessä keskustelussa ja Suomen on toimittava aktiivisena vaikuttajana EU:ssa.

Suomen oma digikompassi tulee laatia ylihallituskautiseksi ja riittävän kunnianhimoiseksi, jotta digitalisaation hyödyt toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue koko lausuntomme allaolevasta linkistä.