Ihmislähtöisen digitalisaation kehitys kunnissa

Tietopolitiikan linjaukset kuntastrategiaan ja muihin toimintaa ohjaaviin dokumentteihin

Julkaisu opastaa ja luo etenemismalleja Suomen kuntakenttään ihmislähtöisen digitalisaation asteittaisesta ja hallitusta kehityksestä. Tavoitteena on yhteentoimiva Suomi, jossa yhteistyöllä niukat resurssit käytetään tehokkaasti kuntalaisten hyväksi. Dokumentin tavoite on tarjota kehitysajatuksia oman kunnan tieto- ja teknologiapoliittiseen kehittämiseen sekä poliitikoille että virkamiehille.

Lue linjaukset kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä.