Alustat Suomen mahdollisuutena

Alustataloudesta puhutaan nykyisin paljon ja aihetta on pähkäilty myös täällä tietopolitiikan yhteistyöryhmässä. Teknologian ja sen mahdollistamien liiketoimintamallien nopea kehittyminen tekee alustojen ajantasaisesta sääntelystä ja yhteiskunnallisesta ohjaamisesta haastavaa. Suomen on uskallettava tarttua sellaisiin regulaatiota vaativiin alustatalouden ilmiöihin, joissa sääntely EU-tasolla etenee liian hitaasti. Näin Suomi voi olla esimerkin kautta ohjaamassa kehitystä myös kansainvälisesti. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädäntöä vaativasta alueesta on alustavälitteinen työ, missä työehtoihin ja niiden taustalla olevaan tarpeeseen suojella työntekijää ei ole suhtauduttu aina riittävän vakavasti.

Pohdinnan ja keskustelujen pohjalta on ryhmässä työstetty pohjapaperi Alustat Suomen mahdollisuutena: Tietopolitiikan yhteistyöryhmän näkemyksiä alustataloudesta ja alustojen sääntelystä. Aihe on vielä sen verran tuore, että ajattelu tämän osalta varmasti vielä elää ja kehittyy käytännön kokemusten pohjalta, joten uusia versioita julkaistaan tarpeen mukaan.