Digitalisaatio on yhteiskuntaa laajasti muokkaava muutosvoima, jonka vaikutukset ulottuvat muun muassa hallinnon legitimiteetistä ja oikeudenmukaisuudesta, työllisyyteen, palveluihin, julkisen sektorin kestävyyteen, ympäristöön, kilpailukykyyn, osaamiseen ja ihmisten perusoikeuksiin. Se vaikuttaa täten kaikkialla ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä, yritysten liiketoimintaa sekä markkinoiden dynamiikkaa. Tietopolitiikka on politiikan sektoreista potentiaalisin, kun etsimme ratkaisuja ihmiskunnan viheliäisimpiin haasteisiin ja siksi juuri tällä sektorilla puolueiden välinen yhteistyö on välttämätöntä. Näistä syistä olemme perustaneet vuoden 2020 alussa parlamentaarisen tietopolitiikan yhteistyöryhmän, jossa ovat mukana jäseniä kaikista eduskuntapuolueista.

Ryhmän tarkoituksena on luoda valmisteltuja näkemyksiä ajankohtaisiin tietopolitiikan kysymyksiin sekä samalla lisätä tietopolitiikan näkyvyyttä, ymmärrystä, osaamista ja painoarvoa puolueissa, sekä yhteisesti suomalaisessa poliittisen keskustelun kentässä.

Ryhmän julkaisut


Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko

Tietopolitiikan yhteistyöryhmän näkemyksiä tietopolitiikan johtamisesta Toimiva tietopolitiikka edellyttää yhteistä kieltä ja sisältöjen jäsennystä sekä toteutusta tukevia rakenteita ja johtamista. Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa laajasti. Se muuttaa ihmisten käyttäytymistä, yritysten liiketoimintaa sekä markkinoiden dynamiikkaa. Sen vaikutukset ulottuvat hallinnon legitimiteetistä ja oikeudenmukaisuudesta työllisyyteen, palveluihin, julkisen sektorin kestävyyteen, ympäristöön, kilpailukykyyn, osaamiseen ja ihmisten perusoikeuksiin.Uudet politiikkalohkot ovat syntyneet hakemaan ratkaisuja … Jatka lukemista Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko

Alustat Suomen mahdollisuutena

Alustataloudesta puhutaan nykyisin paljon ja aihetta on pähkäilty myös täällä tietopolitiikan yhteistyöryhmässä. Teknologian ja sen mahdollistamien liiketoimintamallien nopea kehittyminen tekee alustojen ajantasaisesta sääntelystä ja yhteiskunnallisesta ohjaamisesta haastavaa. Suomen on uskallettava tarttua sellaisiin regulaatiota vaativiin alustatalouden ilmiöihin, joissa sääntely EU-tasolla etenee liian hitaasti. Näin Suomi voi olla esimerkin kautta ohjaamassa kehitystä myös kansainvälisesti. Yksi esimerkki tällaisesta … Jatka lukemista Alustat Suomen mahdollisuutena

Tekoälyn käytön eettisiä kysymyksiä

Tekoälyn käytön lisääntyminen niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla on kannatettavaa ja sen mahdollisuudet ovat huomattavia — esimerkiksi moni nykyinen työ helpottuu ja lääketieteelliset diagnoosit muuttuvat tarkemmiksi. Sääntelyä kehitettäessä on tärkeää miettiä millaisia yhteiskunnallisia kehityskulkuja haluamme edistää ja mitkä ovat suurimmat riskit? Erityisesti poliittisia tavoitteita ja eettisiä periaatteita on peräänkuulutettu niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin käynnissä olevien … Jatka lukemista Tekoälyn käytön eettisiä kysymyksiä

Mielipidekirjoitus HS-Vieraskynä puheenvuoroon koronavirusseurannan tietosuojasta

Kaikista eduskuntapuolueista tietopolitiikan asiantuntijoita kokoava yhteistyöryhmä on liikenne- ja viestintäministerin toimeksiannosta keskustellut asian eettisistä ja perusoikeudellisista lähtökohdista virkamiesten, päättäjien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten kanssa. Jäljityssovelluksen onnistunut käyttöönotto vaatii ainakin ajantasaista ja tarkistettua tietoa, keskinäistä luottamusta ja vuoropuhelua. Lue ja lataa Helsingin Sanomissa 23.4. julkaistu mielipidekirjoitus. Mielipidekirjoitus löytyy myös Helsingin Sanomien sivuilta.

Digitaalinen kontaktiketjujen jäljitys

3.4.2020 julkaistu tietopolitiikan yhteistyöryhmän non-paper: Digitaalinen kontaktiketjujen jäljitys virusepidemian hallinnassa – eettisiä ja perusoikeudellisia lähtökohtia 5.5.2020 antamamme vastaus STM:n lausuntopyyntöön aiheesta: Kaikkien eduskuntapuolueiden tietopolitiikan toimijoiden yhteistyöryhmän lausunto esityksestä kontaktien jäljityssovelluksen käyttöönotosta Covid-19-epidemian hallinnan tueksi Non-paper ja lausunto ovat eduskuntapuolueiden tietopolitiikan toimijoiden yhteistyöryhmän jäsenten kirjoittamia. Niitä ole käsitelty minkään puolueen päätöselimissä, eivötkä ne siten ole puolueiden … Jatka lukemista Digitaalinen kontaktiketjujen jäljitys