Yhteistyöryhmä

Digitalisaatio on yhteiskuntaa laajasti muokkaava muutosvoima, jonka vaikutukset ulottuvat muun muassa hallinnon legitimiteetistä ja oikeudenmukaisuudesta, työllisyyteen, palveluihin, julkisen sektorin kestävyyteen, ympäristöön, kilpailukykyyn, osaamiseen ja ihmisten perusoikeuksiin. Se vaikuttaa täten kaikkialla ja muuttaa ihmisten käyttäytymistä, yritysten liiketoimintaa sekä markkinoiden dynamiikkaa. Tietopolitiikka on politiikan sektoreista potentiaalisin, kun etsimme ratkaisuja ihmiskunnan viheliäisimpiin haasteisiin ja siksi juuri tällä sektorilla puolueiden välinen yhteistyö on välttämätöntä. Näistä syistä olemme perustaneet vuoden 2020 alussa parlamentaarisen tietopolitiikan yhteistyöryhmän, jossa ovat mukana jäseniä kaikista eduskuntapuolueista.

Ryhmän tarkoituksena on luoda valmisteltuja näkemyksiä ajankohtaisiin tietopolitiikan kysymyksiin sekä samalla lisätä tietopolitiikan näkyvyyttä, ymmärrystä, osaamista ja painoarvoa puolueissa, sekä yhteisesti suomalaisessa poliittisen keskustelun kentässä.

Katso ryhmän lyhyt kalvoesittely täältä.

Tausta

Joulukuussa 2019 useista eduskuntapuolueista tietopolitiikkaan perehtyneitä toimijoita kokoontui yhteen. Tapaamisessa todettiin, että aihepiiriin liittyvää puoluerajat ylittävää keskustelua on syytä jatkaa ja ryhmä täydennettiin kutsumalla mukaan jäseniä kaikista puolueista.

Järjestäytyminen tapahtui alkuvuodesta 2020. Sovittiin, että yhteistyöryhmä on vapaamuotoinen ja epäpoliittinen. Nimeksi muodostui kaikkien eduskuntapuolueiden tietopolitiikan toimijoiden yhteistyöryhmä, lyhyemmin tietopolitiikan yhteistyöryhmä.

Työtapa on ketterä dialogi, jossa haetaan yhteinen näkemys. Kaikki linjaukset ovat kaikkien ryhmäläisten hyväksymiä, määräenemmistöpäätöksiä ei tehdä eikä yhteistyöryhmässä äänestetä. Ryhmän jäsenet toimivat kukin aktiivisesti omassa puolueessaan, mutta ryhmän linjaukset eivät ole puolueiden linjauksia. Ryhmän linjaukset ovat keskustelun avauksia, joiden takana ryhmäläiset seisovat omilla nimillään – niistä saattaa toki muodostua myös pohjaa puolueiden kannoiksi.

Ryhmä tarttuu kiinnostaviin aiheisiin, jotka nousevat keskusteluun niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Ryhmän ensimmäisenä julkaisuna valmistui huhtikuun alussa 2020 “non-paper” keskustelun avaukseksi datan käytön periaatteista koronan vastaisessa taistelussa.

Ryhmä ottaa myös mielellään vastaan ideoita ja aiheita ulkopuolisilta tahoilta ja pyrkii näin toimimaan matalan kynnyksen linkkinä tietopoliittiseen keskusteluun kaikille niille, joilla on idea, olkoon sitten kyseessä yritys, yksityinen henkilö tai järjestö.

Ryhmän periaatteet

  • Parlamentaarisuus: osallistujia kaikista puolueista
  • Avoimuus: tavoitteen sisällä olevista asioista voi puhua avoimesti ja vapaasti
  • Yhteinen agenda: käsitellään asioita, jotka eivät ole poliittisesti kiistanalaisia
  • Luottamus: kaikilla on turvallista olla ja puhua ryhmässä – noudatamme Chatham House -sääntöä
  • Tiedon jakaminen: opitaan yhdessä jakamalla