Tietopolitiikka – 2020-luvun uusi politiikkalohko

Tietopolitiikan yhteistyöryhmän näkemyksiä tietopolitiikan johtamisesta

Toimiva tietopolitiikka edellyttää yhteistä kieltä ja sisältöjen jäsennystä sekä toteutusta tukevia rakenteita ja johtamista.

Digitalisaatio muokkaa yhteiskuntaa laajasti. Se muuttaa ihmisten käyttäytymistä, yritysten liiketoimintaa sekä markkinoiden dynamiikkaa. Sen vaikutukset ulottuvat hallinnon legitimiteetistä ja oikeudenmukaisuudesta työllisyyteen, palveluihin, julkisen sektorin kestävyyteen, ympäristöön, kilpailukykyyn, osaamiseen ja ihmisten perusoikeuksiin.Uudet politiikkalohkot ovat syntyneet hakemaan ratkaisuja uusiin kriiseihin tai yhteiskunnan muutoksiin. Sosiaalipolitiikalle oli vahva tilaus 60-luvun rakennemuutoksissa. Energiapolitiikka muodostettiin vastauksena 1970-luvun öljykriisiin. 1990-luvulla havaittiin ympäristöongelmien vaativan vahvempaa kokonaisuuden haltuunottoa ympäristöpolitiikan kautta. Nyt olemme jälleen tilanteessa, jossa etsimme ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden haasteisiin. Tietopolitiikka on vastaus muuttuvaan maailmaan, jossa digitalisaatio muuttaa toimintaa kaikilla alueilla ja tiedolla on ratkaiseva merkitys ihmisten hyvinvoinnin ja yhteiskunnan kestävyyden kannalta. Suomessa ja myös EU:ssa tarvitaan hallinnon siilot ja puolueiden rajat ylittävää kestävää, yli hallituskausien ulottuvaa tietopolitiikkaa.