Kommentit teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen

8.5.2021 jätetyt kommentit teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen.

Tietopolitiikan yhteistyöryhmä kiittää teknologianeuvottelukuntaa erinomaisesta työstä. Raporttiluonnoksessa on paljon kannatettavia toimenpiteitä ja kattavaa taustoitusta. Haluamme omalta osaltamme kiinnittää erityistä huomiota tavoitteessa 1 esitettyihin alakohtiin:

  • Teknologiaministeri: tietopolitiikan yhteistyöryhmä ehdottaa, että raporttiluonnoksen jatkotyöstössä puhuttaisiin tieto- ja teknologiaministeristä, jotta tietopolitiikka ja teknologiapolitiikka nivoutuisivat poliittisessa keskustelussa yhteen, eivätkä päätyisi taistelemaan huomiosta toisiaan vastaan.
  • Parlamentaarinen teknologiapolitiikan toteuttaminen ja seuranta: laaja näkökulma teknologian hyödyntämiseen tulisi teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnoksen näkemyksen mukaan huomioida myös eduskunnan valiokuntakokoonpanossa ja varmistaa, että kaikkien valiokuntien käsiteltävät asiat tarkastellaan teknologialasien läpi.
  • Ennakollisesti ja aktiivisesti EU-ja kansainväliseen sääntelyyn, rahoitukseen ja tutkimusohjelmiin vaikuttaminen ja digitalisaatio-ja datahankkeiden koordinaation vahvistaminen: EU:n digitalisaatioon ja dataan liittyvät säädöshankkeet tulisi osoittaa perusteilla olevvan digiministeriryhmän keskeisiksi tehtäviksi.

Lataa koko lausunto (PDF)